Veel gestelde vragen

Soms is uw vraag al eerder gesteld. Daarom hebben we hieronder de meest gestelde vragen én hun antwoorden geplaatst. Vind u geen antwoord op uw vraag, gebruik dan het contactformulier.

Wat zijn de schooltijden?

Maandag     08.30 t/m 14.45 uur
Dinsdag       08.30 t/m 14.45 uur
Woensdag  08.30 t/m  12.15 uur
Donderdag 08.30 t/m 14.45 uur
Vrijdag          08.30 t/m 14.45 uur
                       (groep 1 t/m 4 is op de vrijdag om 12.00 uur vrij)

 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Op onze website kunt u een aanmeldformulier downloaden of u loopt even bij ons binnen om een formulier op te halen. U vult het formulier in en stuurt hem, ondertekend door beide ouders/ verzorgers, naar ons. U ontvangt dan een uitnodiging voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek stemmen we af wat uw kind nodig heeft en geven wij aan wat wij als school kunnen bieden. Samen gaan we na of de Sint Nicolaas een goede plek is voor uw kind. Als dat het geval is gaan we over tot inschrijven. Mocht dat niet het geval zijn zoeken we samen naar een andere plek. Let op, hier kan 6 tot 10 weken overheen gaan, dus we vragen u om uw kind op tijd aan te melden.

Kan ik een afspraak maken om de school een keer te bekijken?

Natuurlijk kunt u een afspraak maken om bij ons op school te komen kijken. We nemen dan uitgebreid de tijd om u alles over de school te vertellen en om uw vragen te beantwoorden. U kunt contact zoeken via ons contactformulier of door even binnen te lopen. We staan u graag te woord.

Ik wil graag verlof aanvragen voor mijn kind. Hoe gaat dat zijn werk?

Bij het verlenen van verlof gelden een aantal wettelijke afspraken waar we ons als school aan moeten houden. Hieronder situaties waarvoor we u na invullen van het verlofformulier wel toestemming voor buitengewoon verlof kunnen verlenen:

  • Je kunt niet met het gezin op vakantie tijdens de schoolvakanties omdat jij en/of je partner bijvoorbeeld in de horeca of agrarische sector werkt en er is in de zomer periode aantoonbaar sprake van piekdrukte
  • Verhuizing
  • Een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
  • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
  • Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders, verzorgers of grootouders

Aanmelden in 3 stappen

Rondleiding

U kunt onze school bekijken op één van onze open dagen, maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een ander moment.

l

Invullen aanmeldformulier

Wanneer u overtuigd bent dat bs Sint Nicolaas de juiste school voor uw kind is, vult u ons aanmeldformulier in.

1e schooldag

Uw kind krijgt van ons een uitnodiging om een paar keer te komen wennen. De 1e échte schooldag is dag na zijn/ haar 4e verjaardag.