Veel gestelde vragen

Soms is uw vraag al eerder gesteld. Daarom hebben we hieronder de meest gestelde vragen én hun antwoorden geplaatst. Vind u geen antwoord op uw vraag, gebruik dan het contactformulier.

Wat zijn de schooltijden?

Maandag     08.30 t/m 14.15 uur
Dinsdag       08.30 t/m 14.15 uur
Woensdag  08.30 t/m  12.30 uur
Donderdag 08.30 t/m 14.15 uur
Vrijdag          08.30 t/m 14.15 uur 

Deze tijden zijn hetzelfde voor alle groepen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt altijd bij ons binnenlopen om kennis te maken met onze school en een afspraak te maken voor een rondleiding of een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stemmen we af wat uw kind nodig heeft en geven wij aan wat wij als school kunnen bieden. We vragen uw toestemming om gegevens op te vragen bij de PSZ of de huidige school. Samen met u  gaan we na of de Sint Nicolaas een goede plek is voor uw kind. Als dat het geval is gaan we over tot aanmelden en inschrijven. Mocht dat niet het geval zijn zoeken we samen naar een andere plek. Let op, de procedure van kennismaken tot aanmelden kan 6 tot 10 weken duren, dus we vragen u om op tijd contact met ons op te nemen!

Kan ik een afspraak maken om de school een keer te bekijken?

Natuurlijk kunt u een afspraak maken om bij ons op school te komen kijken. We nemen dan uitgebreid de tijd om u alles over de school te vertellen en om uw vragen te beantwoorden. U kunt contact zoeken via ons contactformulier of door even binnen te lopen. We staan u graag te woord.

Ik wil graag verlof aanvragen voor mijn kind. Hoe gaat dat zijn werk?

U kunt het verlofaanvraagformulier van deze website downloaden, invullen en inleveren op school. Bij het verlenen van verlof gelden een aantal wettelijke afspraken waar we ons als school aan moeten houden. Hieronder situaties waarvoor we u na invullen van het verlofformulier wel toestemming voor buitengewoon verlof kunnen verlenen:

  • Je kunt niet met het gezin op vakantie tijdens de schoolvakanties omdat jij en/of je partner bijvoorbeeld in de horeca of agrarische sector werkt en er is in de zomer periode aantoonbaar sprake van piekdrukte
  • Verhuizing
  • Een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
  • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
  • Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders, verzorgers of grootouders

Aanmelden in 3 stappen

Rondleiding

U kunt onze school bekijken op één van onze open dagen, maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een ander moment.

l

Invullen aanmeldformulier

Wanneer u overtuigd bent dat bs Sint Nicolaas de juiste school voor uw kind is, vult u ons aanmeldformulier in.

1e schooldag

Uw kind krijgt van ons een uitnodiging om een paar keer te komen wennen. De 1e échte schooldag is dag na zijn/ haar 4e verjaardag.