Team basisschool Sint Nicolaas

Bij de e-mailcontacten met verzorger(s) en ouder(s) gaat het alleen om het doorgeven van informatie. Over andere zaken gaan we graag met elkaar in gesprek en maken wanneer nodig een afspraak.

Michiel van Mourik

Michiel van Mourik

Directeur

Ik ben Directeur op de Sint Nicolaas en kindcentrum de Kubus. Doorgaans ben ik op de maandag en donderdag aanwezig op de Sint Nicolaas. 

directie.nicolaas@catent.nl

Manon Schrijver

Manon Schrijver

Intern Begeleider

Ik ben intern begeleider op de Sint Nicolaas en kindcentrum de Kubus. Ik ben op woensdag of op donderdag aanwezig. Bij vragen over leerlingenzorg en of begeleiding kunt u altijd bij mij terecht.

ib.nicolaas@catent.nl

Loes van der Zande

Loes van der Zande

Leerkracht groep 1/2/3

Alle dagen van de week ben ik de leerkracht van groep 1/2/3. Voor “nieuwe” ouders ben ik het aanspreekpunt.

l.vanderzande@catent.nl

Sharon Neulen

Sharon Neulen

Leerkracht groep 7/8

Alle dagen van de week ben ik de leerkracht van groep 7/8. Daarnaast ben ik de ICT coordinator van de school. Andre Alferink vervangt mij tijdens mijn verlof.

s.neulen@catent.nl

Sanne Stenekes

Sanne Stenekes

Onderwijsassistent

Ik werk op maandag en dinsdag ochtend als onderwijsassistent op de Sint Nicolaas. Daarnaast werk ik als pedagogisch-medewerker op kindcentrum de Kubus.

s.stenekes@catent.nl

Janneke Meijer

Janneke Meijer

Leraarondersteuner

Ik ben op donderdag- en vrijdagochtend aanwezig op de Sint Nicolaas. Op deze ochtenden ondersteun ik de leraren bij het geven van instructie aan kleine groepen kinderen.

j.meijer@catent.nl

Yvonne Kogelman

Yvonne Kogelman

Leerkracht groep 4/5/6

Ik werk op woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 4/5/6 op de Sint Nicolaas. Ik vind het ontzettend leuk om met de kinderen na te praten over de teksten die we lezen. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in de groep. Daar werken we allemaal hard aan. 

y.kogelman@catent.nl

Rian Oldenhof

Rian Oldenhof

WPO Leerkracht groep 3/4

Op donderdag en vrijdag sta ik voor groep 3/4 . Ik zit in het laatste jaar van de Pabo en op de Sint Nicolaas vervul ik mijn werkplekopleiding.

r.oldenhof@catent.nl