Team basisschool Sint Nicolaas

Bij de e-mailcontacten met verzorger(s) en ouder(s) gaat het alleen om het doorgeven van informatie. Over andere zaken gaan we graag met elkaar in gesprek en maken wanneer nodig een afspraak.

Marja Tijs

Marja Tijs

Directeur

Ik ben directeur van deze prachtige school in het mooie landelijke Lierderholthuis. Ik werk op dinsdag en vrijdag  op deze school. De andere dagen werk ik als directeur op  kindcentrum de Kubus.

directie.nicolaas@catent.nl

Manon Schrijver

Manon Schrijver

Intern Begeleider

Ik ben intern begeleider op de Sint Nicolaas en kindcentrum de Kubus. Ik ben op woensdag of op donderdag aanwezig. Bij vragen over leerlingenzorg en of begeleiding kunt u altijd bij mij terecht.

ib.nicolaas@catent.nl

Manon Hekman

Manon Hekman

Leerkracht groep 6/7/8

Ik ben de leerkracht van groep 6/7/8. Op dinsdag ben ik vaak afwezig in verband met mijn masteropleiding Passend Meesterschap. Op maandag heb ik ambulante taken, omdat Sharon op maandag en dinsdag haar WPO-stage loopt in onze groep. 

m.hekman@catent.nl

Esther Sleurink

Esther Sleurink

Leerkracht groep 3/4/5

Op maandag t/m vrijdag ben ik leerkracht van groep 3/4/5. Zelf heb ik ook altijd op een kleine basisschool gezeten. Ik vind het mooi om te zien dat alle verschillende leeftijden in de groep spelen en leren met elkaar.

e.sleurink@catent.nl

Loes van der Zande

Loes van der Zande

Leerkracht groep 1/2

Alle dagen van de week ben ik de leerkracht van groep 1/2. Voor “nieuwe” ouders ben ik het aanspreekpunt.

l.vanderzande@catent.nl

Janneke Meijer

Janneke Meijer

Leraarondersteuner

Ik ben op donderdag- en vrijdagochtend aanwezig op de Sint Nicolaas. Op deze ochtenden ondersteun ik de leraren bij het geven van instructie aan kleine groepen kinderen.

j.meijer@catent.nl

Sharon Neulen

Sharon Neulen

Leerkracht groep 6/7/8

Op maandag en dinsdag ben ik leerkracht in opleiding van groep 6/7/8. Ik heb al heel wat kilometers gemaakt binnen het onderwijsteam Sint Nicolaas-Kubus. Op woensdag ben ik ook vaak in school te vinden voor mijn studie. Op vrijdag sta ik voor groep 4/5 op kindcentrum de Kubus en op donderdag ben ik op Vlieger3.

s.neulen@catent.nl

Sanne Stenekes

Sanne Stenekes

Onderwijsassistent

Ik werk op maandag en dinsdag ochtend als onderwijsassistent op de Sint Nicolaas. Daarnaast werk ik als pedagogisch-medewerker op kindcentrum de Kubus.

s.stenekes@catent.nl

Yvonne Kogelman

Yvonne Kogelman

Leerkracht groep 3/4/5

Ik werk op woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 3/4/5 op de Sint Nicolaas. Ik vind het ontzettend leuk om met de kinderen na te praten over de teksten die we lezen. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in de groep. Daar werken we allemaal hard aan. 

y.kogelman@catent.nl