Team Bs St Nicolaas


Aan onze school zijn, naast de directeur, zes leerkrachten en twee onderwijsassistentes verbonden. Elke groep heeft één of twee vaste leerkrachten. In het huidige schooljaar hebben we een WPO-student (Yannick Hendriks). Hij draait op donderdag en vrijdag geheel zelfstandig de groep. In onderstaand schema ziet u de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen per augustus 2018.

Sint Nicolaas bezetting 2018-2019

  Ambulant IB Onderwijs
assistent
Groep 1, 2, 3
 
Groep 4, 5, 6
 
Groep 7, 8
 
Ma mo     Denice Anne-Marie Myrthe Manon A
Ma mi
 
    Denice Anne-Marie Myrthe Manon A
Di mo
 
Marja Manon S (om de week) Denice Anne-Marie Myrthe Manon A
Di mi
 
Marja Manon S (om de week) Denice Anne-Marie Myrthe Manon A
Wo mo
 
Marja (om de week)
 
  Denice Anne-Marie Myrthe Manon A
Do mo
 
Manon A Manon S (om de week) Janneke Marian Myrthe Yannick Jennifer
Do mi
 
Manon A Manon S (om de week)   Marian Myrthe Yannick Jennifer
Vrij mo
 
Marja   Janneke Marian Myrthe Yannick Jennifer
Vrij mi
 
Marja     Marian   Yannick Jennifer
 

 

 
Naam
Email
Marja Tijs  (directeur)
Manon Schrijver (Intern Begeleider)
Manon van Asselt (leerkracht bovenbouw)
Jennifer Schiller (leerkracht bovenbouw) j.schiller@catent.nl
Myrthe Bolink (leerkracht middenbouw)
Yannick Hendriks (leerkracht middenbouw)
Anne-Marie Klein Koerkamp (leerkracht onderbouw)
Marian Wientjes (leerkracht onderbouw) m.wientjes@catent.nl
Denice Janssen (onderwijsassistent) d.janssen@catent.nl
Janneke Meijer (onderwijsassistent) j.meijer@catent.nl
MR mr.nicolaas@catent.nl

Bij de e-mailcontacten met verzorger(s) en ouder(s) gaat het om het doorgeven van informatie. Zaken die dialoog/discussie behoeven en/of om nadere uitleg vragen gaan niet per e- mail. Daarvoor gaan we graag met elkaar in gesprek.