Oudervereniging

De oudervereniging ondersteunt het team bij het uitvoeren van een aantal activiteiten tijdens en na schooluren.
In de loop van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de oudervereniging het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van € 28,50 over te maken.  Deze bijdrage wordt gebruikt voor alle uitgaven die buiten de exploitatiebegroting en het budget voor leermiddelen vallen. Het is bestemd voor de extra’s die kleur geven aan het schoolleven: de schoolfeesten en schoolreisjes, een cadeautje met Sinterklaas, de Kerstviering e.d.
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht u problemen hebben met de betaling van de bijdrage dan kunt u dit kenbaar maken aan de directie.  Alle kinderen nemen deel aan de activiteiten die deels uit deze bijdrage worden betaald.

De OV is bereikbaar via oudervereniging@bssintnicolaas.nl.

Jaarverslag OV 2014-2015 Jaarverslag_2014_2015.pdf

Financieel overzicht Ov 2014-2015 financieel_jaarverslag_2014-2015.pdf