Basisschool Sint Nicolaas

Wij zijn een kleine, katholieke dorpsschool in Lierderholthuis met ongeveer 50 leerlingen. Wij bieden een veilige en vertrouwde plek voor onze leerlingen, ongeacht achtergrond, leermogelijkheden of geloofsovertuiging. Wij kennen ieder kind en niemand valt bij ons buiten de boot. De school zorgt voor verbinding tussen kinderen, ouders en de lokale gemeenschap in Lierderholthuis.

In 2015 heeft de school een nieuw gebouw gekregen. De frisse, lichte omgeving zorgt voor een aangename sfeer. Ook onze leermiddelen, zoals methodes, Chromebooks en digiborden houden wij up to date.

Onze school is klein en dat is onze kracht. De leerlingen zitten in combinatieklassen met kinderen van verschillende leeftijden. Ze leren hierdoor al jong om goed samen te werken en elkaar te helpen. Ook leren ze om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen handelen. Ouders kennen alle kinderen, kennen elkaar en kennen ons. Wij werken samen met ouders en zijn partners in de ontwikkeling van de kinderen.

“Ik sta stevig in mijn schoenen en weet wat ik wil”

Leerling

“Ik voel mij hier thuis”

Leerling

“Ik leer graag nieuwe dingen”

Leerling

Onze ideologie

Wij geloven in een school die een welkome, veilige plek biedt aan iedereen, ongeacht wie je bent, je achtergrond, je leermogelijkheden of je geloofsovertuiging. Op onze school voel je de betrokkenheid en de saamhorigheid. Jong en oud speelt en leert met elkaar (relatie). Op onze school word je gekend en gezien. Je krijgt de ruimte om op eigen niveau te groeien, zodat je vol zelfvertrouwen aan de volgende stap in de wereld kunt beginnen (competentie). Wanneer je van school gaat weet je wie je bent en wat je kunt, om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij (autonomie).

Onze visie

De wereld verandert in een snel tempo en wordt steeds toegankelijker. Ieder kind is uniek. Wij denken na over de toekomstige rol van het kind in de wereld. Daarom kijken wij met een open blik naar de wereld om ons heen. De school is geen eiland, maar een onderdeel van het dorp en de wereld. Dit inzicht geeft invulling aan ons cognitieve aanbod en de sociale competenties die wij de kinderen meegeven.

Onze missie

Wij gaan de uitdaging aan om elk kind te geven wat het nodig heeft. We maken gebruik van en zien de wereld als ons speel- en leerterrein. We zorgen ervoor dat elk kind zich bewust is van zijn haar verantwoordelijkheid in deze wereld en de maatschappij. We leggen hierbij de lat hoog, de maatschappij doet dit immers ook. Wij bereiden de kinderen hierop voor. Met goede zelfkennis en creatief denken kan iedereen een waardevolle bijdrage leveren.
De leerkracht is de coach die het kind begeleidt naar de volgende stap in de wereld. Door aandacht te besteden aan digitale geletterdheid, zelfreflectie, gepersonaliseerd leren en met alle voordelen van een 3-combinatiegroep werken we aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij. Bij ons leren de kinderen zichzelf en de ander kennen en accepteren. Dat doen wij door oog te hebben voor verschillen, in een sfeer van saamhorigheid, betrokkenheid en verbondenheid bij elkaar.

Onze kernwaarden

Erkennend

“Ik ken mijzelf goed en weet wat ik wel en wat ik niet kan. Ook kan ik talenten in een ander herkennen en erkennen.”

w

Verbindend

“Ik ben communicatief en sociaal vaardig, zodat ik de samenwerking met de ander kan aangaan zodat we elkaar kunnen helpen en aan kunnen vullen.”

f

Grensverleggend

“Ik heb het zelfvertrouwen, de vaardigheden en het doorzettingsvermogen om me aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dat doe ik met maximale inzet en heel veel plezier.”